Saturday, March 8, 2008

การเทรด Forex โดยใช้โปรแกรม trade ของ Marketiva

หลังจากที่เราได้ทำขั้นตอนต่างๆ ที่ผ่านมาจนครบหมดแล้ว คราวนี้เราจะมาเริ่มใช้งาน โปรแกรมเทรดของ Marketiva นะครับ โปรแกรมนี้ชื่อ Streamster ซึ่งก็คือตัวที่เราโหลดมาแต่แรก ในขั้นตอนการสมัคร Marketiva นั่นเอง

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัคร Marketiva สมัครที่นี่ครับ -> CLICK คลิ๊กที่เมนู Open Account
(Click เพื่อดูวิธีการสมัคร Marketiva)

เรามาต่อกันเลยนะครับ เมื่อเปิดโปรแกรม Streamster แล้ว พอ Login เข้าไปก็จะเจอหน้าจอนี้


เมื่อเราสมัครเรียบร้อยแล้ว ระบบจะให้เงินเรา 5 เหรียญทันที โดยเงินจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของ Live Forex และ ส่วนของ Default ส่วนละ $2.5 เราสามารถนำเงินมารวมกันได้ ( ยอดเงินสามารถดูได้ที่ Portfolio )

จากรูปข้างบนผมขอแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเพื่อง่ายต่อความเข้าใจนะครับ

พื้นที่ 1 ซ้ายบนของโปรแกรม - คือ ราคาในปัจจุบันครับ จะมี 3 tap คือ Forex rate, Fund rate และ Latest news

Forex rate คือ ราคาที่วิ่งขึ้นลง ของค่าเงินแต่ละคู่ เราสามารถเพิ่ม-ลด คู่ที่จะดูได้ที่ปุ่ม subscriptions ครับ

Fund rate คือ ราคาของกองทุน -อันนี้ผมไม่เล่นนะครับ - กองทุนจะมีปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (แต่ปันผลเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับ) และเล่นได้ขาขึ้นอย่างเดียวเหมือนหุ้น และราคาที่เห็น เป็นราคาต่อ 1 หน่วย - ซื้อขายเป็นหน่วยครับ

Latest news เป็น ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พื้นที่ 2 ขวาบน- เป็นพื้นที่แสดงผลของกราฟ เดี๋ยวกลับมาว่ากันเรื่องการ set ครับ

พื้นที่ 3 ซ้ายล่าง - แสดงจำนวนทุนของเรา ซึ่งตอนลงโปรแกรมใหม่จะมี 4 ส่วนคือ

1. Live Forex - อันนี้คือเงิน “จริง” จะมีทุนฟรีมาให้เรา $2.5 เล่นได้ ก็ได้จริง เสียก็เสียจริง
2. Virtual Forex - อันนี้คือเงิน “ปลอม”
3. Live Fund - อันนี้คือเงิน “จริง” ที่ใช้เทรด Fund ซึ่งจะมีทุนฟรีมาให้เรา $2.5 เล่นได้ ก็ได้จริง เสียก็เสียจริง เช่นกัน
4. Virtual Fund - อันนี้คือเงิน “ปลอม” ใช้เทรด Fund

สำหรับคนที่ไม่เล่น Fund ให้ย้ายทุนมาที่ Forex โดยไปที่

พื้นที่ 4 ขวาล่าง- ส่วนนี้จะมี 4 tap ซึ่งเราจะสนใจแค่ 2 คือ Position กับ Account Center

1. Position จะบอกข้อมูลแต่ละ order ที่เราทำการเทรด โดยสถานะหลังสุดจะบอกว่า Position นี้ open อยู่ หรือ close ไปแล้ว เราจะเห็นการทำกำไร-ขาดทุน แต่ละ order ที่นี่ ครับ โดยดูที่ช่อง Profit กับ Point โดย Profit จะบอกเป็นจำนวน “เงิน” ที่ได้ หรือเสีย อยู่ (ถ้าจะ close ในเวลานั้นๆ) และ Point จะบอกเป็น “จุด” - ไม่ต้องสนใจสีเขียว หรือแดงนะครับ เพราะมันเป็นการบอกแค่เทียบว่าเพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้า

2. Account Center จะเป็นส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ account ของเรา และทำการ deposit หรือ withdraw (ส่วนนี้จะหน้าตาเหมือนกับเวลา login ที่เว็บไซด์ - แต่ห้าม login ที่โปรแกรม และเว็บไซด์พร้อมกันนะครับ)

ต่อจากเมื่อกี้ ให้ย้ายทุน โดยไปที่ tap นี้ แล้ว ไปที่เมนู Account Center เลือก Transfer fund แล้วทำการย้าย
Live Fund -> Live Forex จะทำให้เรามีทุนที่ Forex เพิ่มเป็น $5
Virtual Fund -> Virtual Forex -อันนี้จะไม่ย้ายก็ได้ครับ

เวลาเรา deposit เงินจะมาที่ Desk ก่อนนะครับ จากนั้นเราจึง transfer จาก desk มาที่ live forex ส่วนเวลาถอน ก็ transfer จาก live forex มา desk ก่อน ค่อย withdraw นะครับ

การ Set Indicator ใน marketiva

Indicator ก็คือเครื่องมือชี้วัด ต่างๆ ครับ ทำการเพิ่มเติมได้โดยกดเมาส์ขวาที่ส่วนของ Charting เลือก Add Indicator จะเห็นรายการกราฟแบบต่าง ๆ มากมายครับ ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะที่จะใช้นะครับ

ขั้นแรกขอให้ทำการ Remove Indicator เก่าออกให้หมดก่อนนะครับ โดยคลิ๊กที่ indication (เส้นสีๆ) แล้ว จะมี window เล็กๆ ขึ้นมา เลือก remove this indicatorจากนั้นให้ คลิ๊กขวาเลือก Style->Candlesticks

จากนั้น ให้คลิ๊กขวาเพื่อ set indicator ต่างๆ ดังนี้

1. Moving Average
Type : Simple
Period : 50
Line Color : น้ำเงิน

2. Moving Average
Type : Exponential
Period : 100
Line Color : ชมพู

3. Moving Average
Type : Exponential
Period : 5
Line Color : แดง

4. Bollinger Bands
Type : Exponential
Period : 20
Multiple : 2.0
Upper Line Color : เขียวอ่อน
Lower Line Color : เหลือง

5. Parabolic SAR
Acceleration : 0.020
Maximum : 0.20
Color : น้ำตาล

6. Moving Avg Conv./Divergence (MACD)
Fast EMA Period : 12
Slow EMA Period : 26
MACD SMA Period : 9
MACD Color : น้ำเงิน
Signal Color : แดง
Histogram Color : ดำ

7. Relative Strength Index (RSI)
Period : 14
Line Color : แดง

8. Stochastic Slow
FastK Period : 5
SlowK MA Type : Exponential
SlowK Period : 3
SlowD MA Type : Exponential
SlowD Period : 3
SlowK Color : น้ำเงิน
SlowD Color : แดง

9. Horizontal Line เป็นเส้นแนวนอน เอาไว้ไล่ดูเส้นราคาครับการวิเคราะห์กราฟ

Buy เมื่อ
ถ้าเส้นราคา (แท่งเทียนขาว-ดำ) และเส้น MV 5 ตัดเส้น MV 50 และ เส้น MV 100 ขึ้น และเส้นราคาเกาะขอบ Bollinger Bands ขอบบน (สีเขียว) บวกกับมี Parabolic SAR อยู่ใต้เส้นราคา และดันขึ้น บวกกับ MACD สีน้ำเงินตัดสีแดงขึ้น และมีภูเขาเกิดขึ้นเหนือระนาบ 0 บวกกับ RSI อยู่ใต้ 30 และหักหัวขึ้น บวกกับ Stochastic อยู่ใต้ 20 และหักหัวขึ้น

Sell เมื่อ
ถ้าเส้นราคา (แท่งเทียนขาว-ดำ) และเส้น MV 5 ตัดเส้น MV 50 และ เส้น MV 100 ลง และเส้นราคาเกาะขอบ Bollinger Bands ขอบล่าง (สีเหลือง) บวกกับมี Parabolic SAR อยู่เหนือเส้นราคา และกดลง บวกกับ MACD สีน้ำเงินตัดสีแดงลง และมีภูเขาหัวกลับเกิดขึ้นใต้ระนาบ 0 บวกกับ RSI อยู่เหนือ 70 และหักหัวลง บวกกับ Stochastic อยู่เหนือ 80 และหักหัวลง

กราฟเวลาที่เหมาะสมคือ 15 ถึง 30 นาที ทั้งนี้ อาจใช้ 5 นาทีเพื่อหาจังหวะเข้า และ 1 - 4 hrs เพื่อดูแนวโน้มในระยะยาว

กราฟแต่ละเวลาหมายถึง ระยะเวลาที่แต่ละแท่งเทียนถูกเขียนขึ้นในกราฟนั้นๆ

สำหรับ กราฟ pattern แบบต่างๆ การอ่านแท่งเทียน สามารถศึกษาได้จากเว็บหุ้นทั่วไป

การสั่งซื้อขาย
เราสามารถทำการสั่งซื้อขายได้โดยการคลิ๊กที่คู่ของค่าเงินที่ต้องการ หรือคลิ๊กที่พื้นที่กราฟ ส่วนการ close หรือ modify position ก็ให้ไปคลิ๊กเลือกที่ position ที่ต้องการในพื้นที่ 4 สำหรับปริมาณที่จะซื้อ-ขาย ในช่อง quantity ให้ใส่เป็นจำนวน 100 เท่า ของที่เราต้องการนะครับ เช่นเราจะเทรด $1 ให้ใส่ 100 (จุดละประมาณ 1 เซ็นต์) เทรด $10 ให้ใส่ 1,000 (จุดละประมาณ $1)

ช่วงเวลาที่เหมาะกับการเทรดในบ้านเราคือ 12.00 - 22.00 ครับ ช่วงอื่นกราฟอาจจะอืดๆ ไปบ้าง ช่วงบ่ายๆ คือก่อนตลาดญี่ปุ่นปิด ตลาดยุโรป-ลอนดอนกำลังจะเปิด และ 19.00 ตลาดนิวยอร์คจะเปิดลองใช้ดูครับ เล่นกับเงินปลอมไปก่อน เพื่อทดลอง จะได้เข้าใจมากขึ้นครับ

สามารถศึกษาการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยวิธีทางเทคนิคเบื้องต้นและ indicator ต่างๆ โดย download e-book ไปศึกษาดูได้ที่
e-book พื้นฐานการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยวิธีทางเทคนิค
(เครดิต: ตลาดหุ้นดอทคอม, Richesway.com, Forexrichclub )

นอกจากนั้นเราสามารถ chat แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนไทยคนอื่นๆ ที่เทรด Forex กับ Marketiva โดยไปคลิ้กที่เมนู Discussions ตรงพื้นที่ 2 ขวาบน แล้วคลิ้ก Groups จากนั้นเลื่อนหา Thailand ติ๊กแล้วกด OK ครับ

13 comments:

somprasong said...

ขอบคุณมากสำหรับคำแนะนำที่มีประโยชน์ ให้ความกระจ่างกับมือใหม่หัดคลานค่ะ ^_^

9Professionaltrader said...

Good forex Blog ครับ ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ Blog ผมบ้างนะครับ http://www.9professionaltrader.blogspot.com

goy said...

อยากถามหน่อยค่ะว่า ถ้าเรายังไม่ได้ส่งเอกสารแสดงตัวตน เราสามารถเทรคเงินปลอมลองก่อนได้ไหมคะ

P-man said...

ขออภัยที่มาตอบช้านะครับ

ตอบคุณ goy ครับ
เทรดได้ทั้งเงินปลอมและเงินจริงที่เขาให้มาครับ

ปุยนุ่น said...

ขั้นตอนข้างล่างนี้ไม่ได้เลยครับ คลิกขวาที่ Charting ไม่มี Add Indicator มีแต่ให้ cloes Charting tab กับ New tab

"Indicator ก็คือเครื่องมือชี้วัด ต่างๆ ครับ ทำการเพิ่มเติมได้โดยกดเมาส์ขวาที่ส่วนของ Charting เลือก Add Indicator จะเห็นรายการกราฟแบบต่าง ๆ มากมายครับ ในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะที่จะใช้นะครับ."

miracle said...

แล้วเราจะถอนเงินได้เมื่อเราได้เงินขั้นต่ำเท่ารัยครับ

Blogger said...

I would suggest that you pick the best Forex broker - AvaTrade.

Blogger said...

QUANTUM BINARY SIGNALS

Get professional trading signals sent to your cell phone daily.

Start following our signals NOW & profit up to 270% a day.

Blogger said...

GPS robot tripled the $100k deposit [live proof]

I just finished a webinar with Mark and his partner, Antony, two days ago and it was GREAT.

During the webinar Mark and Antony shared their secrets to success and answered questions about their new release of the GPS Forex Robot that came out TODAY!

Blogger said...

Forex Trendy is an advanced program capable of recognizing the most profitable continuation chart patterns. It scans through all the charts, on all time frames and analyzes every prospective breakout.

Forex Signals Trader said...

USA Forex Signal Provide best forex signals in the world. USA Forex Signal Provide free forex trading signals daily.
What are the criteria for selecting USA Forex Signal provider for you?
When you add USA Forex Signal provider, lead not look it to your reside account without the compulsion of investigation. These systems are primarily based on complicated statistical mathematics and algorithms in analyzing marketplace trends, predict, and predictions. USA Forex Signal is a worldwide and adeptly-known Forex signals Company. It is worldwide just about 400+ country SMS and worldwide Email coverage Forex Signals Company. It is top forex signal providers. There are lots of things which they manage to pay for to satisfy customer’s obsession and it incorporates the finding out method. These automated upon the web trading services proclamation you to review and trade hundreds of trading systems and Forex signals, stocks, and commodities.
USA Forex Signal: http://www.usaforexsignal.com/

Trader Jonson Gilbard said...

Most accurate forex signals service provider is Hot Forex Signal . Hot Forex Signal Provide best forex signals and forex trade copier service. To get this service you can get two option, one is trail another is premium. Trial signal services will provide you limited signals, on the other hand, the premium signals services will provide you their full service at a contracted period. Let Visit For forex signal provider
Hot Forex Signal: http://www.hotforexsignal.com/

Forex Trader said...

Worldwide best forex signals service provider is Forex Signals Es. Most popular forex signals and trade copier provider company is Forex Signals Es. Forex Signals Es are going to offer you a choice to obtain forex signals just for the premium users. Otherwise everybody will use the Free Forex signals from Forex Signals Es web site. Forex Signals Es are going to apprize you before taking any trade. If you're not before of the commerce platform, no drawback Forex Signals Es are going to send you mobile notification through our international SMS services. So, you won’t miss any forex signals from the simplest accurate forex signals. Forex commerce signals providing is our main task that service you'll get directly and directly you'll be benefited once taking Forex Signals Es service.

Forex Signals Es: http://www.forexsignals.es/